Donderdag 15 juni 2023 vindt in de Eenhoorn in Amersfoort de achtste editie van het congres ‘Focus op onderzoek’ plaats, onder het motto: ‘Samen impact realiseren’.

Podium voor actueel onderzoek
Meer dan ooit vraagt onderzoek dat gericht is op mensen met (verstandelijke) beperkingen om duurzame gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen uit de werelden van beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs. Het ervaringsperspectief is in alle gevallen belangrijk om mee te nemen, tijdens het onderzoek en in het benutten van de uitkomsten in de praktijk. In academische werkplaatsen en andere kennisnetwerken is de afgelopen jaren weer volop kennis gecreëerd, gedeeld en toegepast. Het congres Focus op onderzoek biedt hun een podium voor het delen en verspreiden van kennis en ervaring en onderlinge kennismaking.  

Brug tussen onderzoek en praktijk
Het congres slaat een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk in zorg voor en ondersteuning van mensen met een beperking. Het maakt deel uit van de landelijke kennisinfrastructuur in de verstandelijk gehandicaptenzorg. De Kenniscoalitie Zorg voor mensen met een Verstandelijk Beperking, bestaande uit het Ministerie van VWS, VGN, Vilans, ZonMW, Associatie Academische Werkplaatsen Leven met een Verstandelijke Beperking, nodigt geïnteresseerden van harte uit om deel te nemen.

Voor wie?

Het congres Focus op onderzoek richt zich primair op onderzoekers, beleidsmakers, professionals en management en is verder interessant voor iedereen die betrokken en geïnteresseerd is in (wetenschappelijk) onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking.